A KLUBTAGSÁG FELTÉTELEI!


Klubtag lehet, valamennyi 18. életévét betöltött természetes személy, aki a klubtagságra vonatkozó feltételeket elfogadja, és megfizette az éves klubtagság díját. A klubtag, jogosultságát a klubkártyával és a személyazonosságot bizonyító okmánnyal igazolja. A klubkártya személyre szóló, át nem ruházható, a Klub tulajdonát képezi, azt a tagoknak használatra adja át.

A klubtag tudomásul veszi, hogy a klub által nyújtott kedvezmények köre, mértéke összetétele folyamatosan változhat. Az aktuális állapotot a klub honlapjáról tudhatja meg.

A kedvezmények általában nem vonatkoznak terembéres, zártkörű, valamint nem a klub által szervezett rendezvényekre! Amennyiben egy kedvezményes lehetőség korlátozottan érhető el (időben, számban), úgy arra vonatkozóan a klub partnere tud felvilágosítást adni.

A felek között (klubtag és a klub között) a tagságra vonatkozó megállapodás 1 év határozott időre jön létre, azonban a tagsági jogok csak a tagdíj befizetését követően a klubkártyával gyakorolhatóak. A klubtagsági díj évente fizetendő. A klubkártyát annak lejárta előtt 30 nappal külön felhívás nélkül a helyszínen lehet meghosszabbítani. A Wigwam Rock Club fenntartja magának az éves klubtagsági díj változtatására vonatkozó jogot.

A klubkártya a tárgy év január 1-től, december 31-ig érvényes!

Igényelhető Kártyatípusok:

WIGWAM PLATINUM CARD:

49.900,-

Érvényes 2009 összes saját szervezésű programjaira a Szilvesztert kivéve!

WIGWAM GOLD CARD:

39.900,-

Érvényes 2009 összes saját szervezésű PÉNTEKI és SZOMBATI programjaira a Szilvesztert kivéve!

WIGWAM SILVER CARD:

32.900,-

Érvényes 2009 összes saját szervezésű SZOMBATI programjaira a Szilvesztert kivéve!

 

Amennyiben más személy részére kíván klubtagságot vásárolni, úgy az adminisztráció során a másik személy adatait szíveskedjék megadni.

A kártya elvesztése esetén azt 1500 Ft + Áfa áron tudjuk pótolni.

VISSZA

HOME